22 april 2024

DEM Productions

Producties

Hier vind je alles over G4S Training & Safety

Wat is G4S Training & Safety en waarvoor kun je hier terecht? G4S Training & Safety is een organisatie dat veiligheidstrainingen, cursussen en meer aanbiedt voor bedrijven en individuen. Door middel van deze cursussen kan er bij ongevallen snel en vakkundig gehandeld worden. G4S Training & Safety werkt met een veiligheidsketen dat is ontwikkelt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze veiligheidsketen is ontwikkeld om rampenbestrijding en veiligheidszorg zoveel mogelijk te professionaliseren. Het is voor bedrijven van belang om de veiligheid op de werkvloer zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. 

Dit kan voor het grootste gedeelte door de juiste voorbereiding. Het volgen van cursussen en trainingen bij G4S Training & Safety is daar een van. De veiligheidsketen bestaat uit vijf onderdelen: 

  • Proactie
  • Preventie
  • Preparatie
  • Repressie 
  • Nazorg

De onderdelen van de veiligheidsketen bij G4S Training & Safety

Met Proactie wordt onder andere een RI&E analyse bedoeld. Maar ook het aanvragen van vergunningen valt hieronder. Onder Preventie vallen het aanschaffen van goede brandbestrijdingsmiddelen en het hebben van een Plan van Aanpak bij ongevallen. Bij Preparatie gaat het om het volgen van cursussen zoals bij G4S Training & Safety. Onder Repressie valt onder andere de aanschaf van een AED en de kennis om deze te kunnen gebruiken. Met Nazorg wordt slachtofferhulp bedoeld, maar ook het aanvullen van de gebruikte middelen.  

Trainingen en cursussen vormen dus een belangrijk onderdeel van de veiligheidsketen en zijn dus onmisbaar in bijna ieder bedrijf. Als werkgever draag je de verantwoordelijkheid voor de medewerkers en dus is het belangrijk om in het geval van nood de juiste hulpverlening paraat te hebben.