22 mei 2024

DEM Productions

Producties

Veiligheidscoördinator TMB: wat is hier het nut van?

Bij een bouwproject krijg je met heel wat zaken te maken. Alleen al bij het opstarten en uitwerken van een bouwproject zijn er risico’s waar je rekening mee moet houden. Het is dan wel zo prettig als je een beroep kunt doen op een TMB. Een TMB is een veiligheidscoördinator met verschillende taken die worden uitgevoerd op een bouwplaats. Je bent hiermee in staat risico’s te herkennen, in te dammen en een veilige bouwplaats te garanderen. Het is goed mogelijk om een TMB al bij de ontwerpfase in te schakelen, zodat eventuele gevaren al vroeg herkend kunnen worden. Een TMB heeft diverse taken waar je in het hele bouwproces veel baat bij hebt.

Alles over de werkzaamheden van een TMB

Wat doet een TMB? Een TMB of veiligheidscoördinator houdt zich bezig met het herkennen van risico’s en het verbeteren van de veiligheid op een bouwplaats. Concreet zijn de taken van de veiligheidscoördinator het ondersteunen van het bouwteam, het organiseren van vergaderingen omtrent coördinatiestructuur en het inspecteren van tijdelijke mobiele bouwplaatsen. Het analyseren van ontwerpen, bouwplannen en werksituaties behoort ook tot de taken van een TMB. Verder worden er verslagen opgesteld en zal de veiligheidscoördinator ook een V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan) opstellen. Met een veiligheidscoördinator van G4S heb je de mogelijkheid om voor iedere fase van het bouwproces de juiste oplossingen te vinden voor eventuele problemen of veiligheidsrisico’s. Je maakt dan ook de juiste keuze wanneer je een TMB inschakelt voor je bouwproject: zo waarborg je de veiligheid en ben je verzekerd van een ervaren hulp die aanwezig is bij vergaderingen en op de bouwplaats zelf.