25 juli 2024

DEM Productions

Producties

Kweekkassen

Kweekkassen worden tegenwoordig hoofdzakelijk gebruikt wanneer je zelf je groenten of plantjes wilt opkweken. Ook kan je, wanneer ze voldoende groot zijn, gebruiken om bijvoorbeeld tomaten te kweken. In een kweekkas is de temperatuur hoger dan die van buiten, waardoor de planten sneller groeien en bijvoorbeeld de tomaten eerder rijp zijn.

Kleine soorten

Er zijn ook kleine soorten die alleen gebruikt worden voor het opkweken van de planten. Wanneer ze voldoende wortels hebben en verplant kunnen worden is het mogelijk om ze in de volle grond te plaatsen. Deze kassen hebben slechts vaak een hoogte van 40 cm.

Glastuinbouw

In de glastuinbouw worden de kassen gebruikt voor het kweken van planten die op grote schaal verhandeld worden. Er zijn tegenwoordig gesloten kassen maar ook halfgesloten kassen. De kas wordt dan gebruikt als energiebron. De warmte in de kas gaat het gebruik van fossiele brandstoffen tegen. De productie van CO2 wordt daardoor sterk teruggedrongen. Dat is goed voor het milieu.

Kleinere kassen

Deze kassen werden in de tweede helft van de twintigste eeuw populair. Ze worden gebruikt voor het verzamelen van planten voor recreatieve doeleinden. De kassen die hoofdzakelijk lichtdoorlatend zijn worden van glas vervaardigd of van polycarbonaat. Ze zijn ideaal voor het opkweken van plantjes en bloemen door de hobbyist.