20 juni 2024

DEM Productions

Producties

Speeltuin ontwerp is niet alleen voor kinderen

Netherlands, Hoenderlo, National Park Hoge Veluwe.

Een speeltuin ontwerp bij een school moet aan allerlei eisen voldoen. Maar een speeltuin bij een school heeft ook een functie voor de wijk. Want als de school gesloten is, kan de speeltuin worden gebruikt door de kinderen in de wijk. Het is bij speeltuin ontwerp een kwestie van veel overleg tussen de school, de gemeente en de wijkbewoners of hier draagvlak voor is. Als dat zo is moet er een speeltuin ontwerp komen, dat aansluit bij de wensen van de school en de wijkbewoners.

Natuur in het speeltuin ontwerp

Voor kinderen is niets zo leuk als buiten te spelen en lekker in de natuur rond te rennen en te klimmen. Daarom zijn natuurspeeltuinen zo populair. Op geen enkele andere manier kan een speeltuin ontwerp voor zoveel uitdagingen zorgen. Dat komt doordat een natuurspeeltuin telkens anders is. De begroeiing verandert in de loop van het jaar. Wat in de zomer een prachtig plekje is om je te verstoppen, is in de winter een open plek, zodat je misschien een ander plekje moet zoeken. In een speeltuin ontwerp met veel natuur zijn de mogelijkheden om gebruik te maken van zand en water bijna onbeperkt.

Speeltuin moet aansluiten op educatie

Uit onderzoek is gebleken dat een speeltuin ontwerp, dat aansluit bij de pedagogische ideeën van de school een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Dat is het geval op fysiek, sociaal en mentaal vlak. Die ideeën zijn het ontwerp te vertalen in een aantal thema’s, waaronder gezond bewegen, spelen en leren, sociale ontwikkeling en samenwerken. De ontwerpers hebben door de projecten die ze bij scholen in Nederland hebben uitgevoerd een schat aan ervaring opgedaan om deze thema’s in een speeltuin te verwerken op een wijze, die in educatief opzicht past bij de school.